هندی ها تا سال ۲۰۱۸ ماه را فتح می کنند

هندی ها قصد دارند برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ یک ماه نورد را بر سطح تنها قمر کره زمین فرود آورند و البته این تنها یکی از طرح های خلاقانه فضایی این کشور محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، چین هم در سال ۲۰۱۳ یک ماه نورد به نام… Continue Reading هندی ها تا سال ۲۰۱۸ ماه را فتح می کنند